Weigold&Böhm


 • Lisa Batiashvili

  Lisa Batiashvili
 • Denys Proshayev

  Denys Proshayev
 • David Garrett

  David Garrett
 • Concerto Köln

  Concerto Köln
 • Nicola Benedetti

  Nicola Benedetti
 • Venice Baroque Orchestra

  Venice Baroque Orchestra
 • Jos van Immerseel

  Jos van Immerseel
 • Philippe Jaroussky

  Philippe Jaroussky
 • Giuliano Carmignola

  Giuliano Carmignola
 • Miguel Harth-Bedoya

  Miguel Harth-Bedoya
 • Anima Eterna Brügge

  Anima Eterna Brügge
 • Chouchane Siranossian

  Chouchane Siranossian
 • Tal & Groethuysen

  Tal & Groethuysen
 • Alexandre Tharaud

  Alexandre Tharaud
 • Andrea Marcon

  Andrea Marcon
 • Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

  Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
 • Raphaela Gromes

 • Jean-Yves Thibaudet

  Jean-Yves Thibaudet
 • Javier Perianes

  Javier Perianes
 • Jean Rondeau

  Jean Rondeau
 • Russische Nationalphilharmonie

  Russische Nationalphilharmonie
 • Shao-Chia Lü

  Shao-Chia Lü
 • La Cetra Basel

  La Cetra Basel
 • Orfeo 55

  Orfeo 55
 • Katia & Marielle Labèque

  Katia & Marielle Labèque
 • Regensburger Domspatzen

  Regensburger Domspatzen
 • Ensemble Artaserse

  Ensemble Artaserse

Julia Lezhneva - the true angel in La Resurrezione in Prague

 On her debut at the Rudolfinum in Prague Julia Lezhneva was convincing in La Resurrezione by G.F. Händel. In the role of the "Angel" she sang together with the Collegium 1704 under the direction of Vaclav Luks. But read for yourself the enthusiastic press reviews from the Czech Republic:

"What's more, it was also possible to put together a good vocal line-up. The Russian soprano Julia Lezhneva reminded with her figure of a little angel, but vocally she gave a dramatic and passionate angel, who stood up to Lucifer with dignity."

"A co víc, i pěvecky se podařilo dát dohromady dobré obsazení. Ruská sopranistka Julia Lezhneva sice postavou připomínala malého andílka, ale hlasově byla dramatickým a patetickým Andělem, důstojně čelícím Luciferovi."

Please read the whole article:
https://www.idnes.cz/kultura/hudba/collegium-1704-koncert.A191025_111829_hudba_era?
=====

"Among the musical highlights of the evening were the two angel arias ("Risorga il mondo" and "Se per colpa di donna infelice"), in which Julia Lezhneva captured her audience with her warmth of heart, and in which she beautifully presented the Handel cantilena in sophisticated passages and opened her darker voice."

"K hudebním vrcholům večera patřily obě dvě árie anděla (Risorga il mondo a Se per colpa di donna infelice), ve kterých si Julia Lezhneva získala publikum svou vřelostí, i v náročných pasážích krásně položila händelovskou kantilénu a otevřela svůj tmavší témbr."

Please read the whole article:
https://www.casopisharmonie.cz/recenze/vzkriseni-collegia-1704-s-akcentem.html
=====

(Julia Lezhneva) "Flawless technique, vocal elasticity, "angel-like voice", which was bursting with vocal disposition like an elementary event, its ornamental coloratura indeed sparkling with the firmness of a mezzo-soprano in some parts. The lyrical facets of her singing, which she used in the disputation with Lucifer, the aria "D'amor fu consiglio", were so convincingly deeply felt that the highlight of the evening was formed."


"Bezchybná technika, hlasová pružnost, „andělský hlas“ překypující až živelnou pěveckou dispozicí, její zdobné koloratury, v sopránu místy až mezzosopránové pevnosti, skutečně perlí. Lyrické fasety svého zpěvu, které nasadila v disputaci s Luciferem, árie „D’amor fu consiglio“ (Z lásky byla rada) byly tak přesvědčivě vroucí, jakoby nastal prvý vrchol večera."

Please read the whole article:
https://operaplus.cz/handelovo-vzkriseni-s-collegiem-1704/
=====

"Julia Lezhneva's soprano is indeed enchanting. He has a beautiful tone, brilliant ornaments, the coloraturas were in fact "angelic" and the performance up to passionate."

Soprán Julie Lezhnevy je skutečně okouzlující. Má krásnou tvorbu tónu, skvělé ozdoby, koloratury byly věru „andělské“ a provedení až vášnivé.

Please read the whole article:
https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/2361-souboj-dobra-a-zla-v-podani-collegia-1704